Vigor Clius is een historisch onderzoeksbureau dat geschiedenis toegankelijk wil maken voor een zo breed en gevarieerd mogelijk publiek. 'Vigor Clius' betekent 'de levenskracht van Clio' of 'de energie van Clio'. Clio is één van de negen muzen uit de Griekse mythologie en de muze van geschiedschrijving en geschiedenis.  Vrij vertaald symboliseert 'Vigor Clius' dus de kracht van de geschiedenis, wat perfect de lading dekt van waar het historisch onderzoeksbureau voor staat.