Brugse historici pleiten voor een stadsmuseum

Klik hier voor meer uitleg 

Stadsmuseum Brugge

 

Evolutie van de prostitutie in Brugge

Prostitutie was tijdens de late middeleeuwen een wijdverspreid fenomeen in de Brugse binnenstad. Met meer dan 50 bordelen en tot wel 180 prostituees waren de lichte zeden alomtegenwoordig. Ook de eeuwen nadien was prostitutie steeds in meer of mindere mate aanwezig in het straatbeeld. Deze constante aanwezigheid van prostitutie staat echter in schril contract met de situatie vandaag, waarbij geen zichtbare prostitutie meer te zien is in de binnenstad. Naar aanleiding van deze interessante evolutie gaf het Brugsch Handelsblad de opdracht aan historisch onderzoeksbureau Vigor Clius een schets te maken van de evolutie van de prostitutie in Brugge, met focus op de recente geschiedenis. Lees het volledige artikel hier

 

Rembert Dodoens, kleine Mechelaar, groot wetenschapper

Een naam die waarschijnlijk bij de meesten niet meteen een belletje doet rinkelen. Deze 16de eeuwse Mechelaar schopte het nochtans tot stadsgeneesheer van Mechelen, was lijfarts aan het keizerlijke hof in Oostenrijk en bekleedde het ambt van hoogleraar aan de prestigieuze universiteit van Leiden. Ook betekende zijn botanisch werk “Cruydeboeck” een revolutie voor de plantkunde en was het honderden jaren een standaardwerk voor deze discipline. Leer hier verder.

 

 

Vigor Clius op Facebook

facebook